drew-graham-327935-unsplash.jpg
 

Bærekraft

Vi er optimistiske selv om vi står ovenfor vår tids største utfordring når det gjelder miljø og klima.

Den 8. oktober 2018 la FNs klimapanel ut en rapport som viser at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 prosent innen 2030, for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det vil si at vi nå har 11 år på oss til å snu oss rundt for å unngå at vi øker til kritiske 2 grader. Alle må bidra for at vi skal unngå at havnivået øker, arter dør ut og ekstremvær intensiveres. Det er fortsatt mulig å endre kursen og bidra til å holde temperaturen nede.  

Vi står ovenfor en unik mulighet til å få ut det beste i oss mennesker, innenfor kreativitet, innovasjon og engasjement. Sammen kan vi påvirke fremtiden og skape en bedre verden for oss selv og kommende generasjoner. Vi tror det ligger et felt bortenfor frykt og handlingslammelse, der kreativitet og nytenkning kan skape positiv endring. Vi vil at du skal møte oss der!

I 2015 satt FN sammen 17 bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Vi bruker de globale målene som et rammeverk for å skape kundeverdi når vi løser samfunnsutfordringer. Med bærekraftsmålene har verden også fått en ny forståelse for at økonomi, sosialt ansvar og miljø påvirker hverandre i større grad enn tidligere antatt. Disse 3 dimensjonene sees på som hovedområder når vi snakker om bærekraft. Det som haster mest er miljø og klima, så det er hovedprioritet for de fleste. Vi tenker alltid helhetlig når vi snakker med kunder og bidrar med tiltak på alle områdene. 

adult-agriculture-child-1683975.jpg

Miljø og klima

Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker. Vi ønsker å bidra til å gjøre en forskjell i verden. For at vi skal kunne gjøre globale endringer, må vi først starte med vårt eget samfunn. Og det enkleste stedet å begynne, er å bli kjent med fotavtrykket bedriftene etterlater seg på jorden. Har dere gode rutiner for resirkulering? Hvordan er energiforbruket og hvor henter dere energi fra? Kan dere redusere plast- og papirbruk? Finnes det nye innovative tiltak dere ta tak i? Og bruker dere gjenvinnbare materialer?

Awake er i seg selv en klimapositiv bedrift. Vi har satt oss ambisiøse grønne mål for fremtiden og jobber hardt for å nå de. Vi er optimistiske og engasjerte i å finne de beste løsningene på klimautfordringene. Vi tror på at alle kan bidra med noe, og noen kan bidra med mye. Selv om Norge er et lite land kan vi skape løsninger som kan ha stor effekt selv utenfor landegrensene. Hvis næringslivet omstiller seg raskt, vil det gi en betydelig miljøeffekt for nåværende og kommende generasjoner. Og akkurat det vil vi hjelpe dere med.

beard-bonding-community-708440.jpg

Sosialt ansvar

For at en bedrift skal være bærekraftig, må også de sosiale tiltakene ivaretas. Alle mennesker fortjener et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. En bedrift må ta vare på sine ansatte,  kunder og samarbeidspartnere, samt ta et tydelig samfunnsansvar. Det innebærer også å dele kunnskap, sikre god helse, og bidra til mangfold og likestilling i bedriften.

Vi ønsker å være kulturbyggere for våre kunder og finne de riktige tiltakene og prosjektene dere kan engasjere dere i. Vi tror at samarbeid og åpenhet er nøkkelen til å skape et velfungerende samfunn. Det som blir viktig fremover, er å virkelig se mennesker og bidra til et bedre felleskap. 

bank-bitcoin-business-844124.jpg

Økonomi

Den økonomiske delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn. Nå er verden i ferd med å gå tom for en rekke ressurser. For eksempel har gull, sølv og sink under 15 år igjen før det forsvinner helt fra jorden. Med en knapphet på ressurser vil prisene øke og det kommer til å bli enda viktigere å resirkulere, dele og skape en sirkulær økonomi. 

Lønner bærekraft seg? Det er et spørsmål mange stiller seg. Når det gjelder lønnsomhet må vi tenke helhetlig og langsiktig. Hvis havnivået stiger blir vi nødt til å bygge viker. Hvis temperaturen øker, risikerer vi flere naturkatastrofer. Hvis GDP-nivået øker for raskt, blir det for mye penger i omløp, og for få reelle vekstmuligheter. Vi er i en tid hvor vi må tenke nytt i forhold til vekst, samtidig som vi må sikre gode levevilkår. Økonomisk vekst kan ikke lenger være eneste parameter for suksess. 


For å skape et fredelig og rettferdig samfunn, må vi ha en jevnere fordeling av ressursene, samtidig som vi må redusere forbruket. Det finnes mange muligheter innenfor økonomi-dimensjonen. Her kan vi bidra med tiltak til delingstjenester, sirkulær økonomi, nye inntjeningsløsninger og digitale tjenester.